انواع میوه قهوه

2019-10-24
میوه قهوه

میوه قهوه و شناخت کامل آن

میوه قهوه و شناخت کامل آن میوه قهوه به شکل درختچه های کوچک هستند، که حدودا تا ارتفاع 3 الی 3/5 متر  رشد می کنند. گاهی […]