تاریخچه قهوه کاتورا

2019-11-12
قهوه کاتورا

قهوه کاتورا و مشخصات آن

قهوه کاتورا و مشخصات آن قهوه کاتورا ، زیرگونه قهوه عربیکا به حساب می آید. قهوه کاتورا دارای درختچه های کوتاه و در هم رشد کرده […]