دانه قهوه یرگاچف

2019-10-22
دانه قهوه یرگاشف

قهوه یرگاشف – محبوبترین قهوه اتیوپی

قهوه یرگاشف – محبوبترین قهوه اتیوپی قهوه یرگاشف از محبوب ترین زیر گونه های قهوه اتیوپی به حساب می آید. اولین کارگاه‌های فرآوری خیس قهوه در […]