قهوه ماراگو

2019-10-17
دانه قهوه ماراگو

قهوه ماراگو مکزیک (لوبیای قهوه فیل)

قهوه ماراگو مکزیک (لوبیای قهوه فیل) قهوه ماراگو (maragogipe) جزء گونه قهوه 100 % عربیکا می باشد. قهوه ماراگو را به عنوان ” لوبیای قهوه فیل “ […]