قهوه هند

2019-12-21
قهوه پی بی

دانه قهوه پی بی هند و مشخصات آن

دانه قهوه پی بی هند و مشخصات آن دانه قهوه پی بی ، یکی از انواع معروف و محبوب قهوه در کشور هند می باشد. قهوه […]
2019-11-13
دانه قهوه هند

قهوه هند و تاریخچه آن

قهوه هند و تاریخچه آن قهوه هند ! هندوستان امروز ششمین کشور بزرگ صادرکننده‌ی قهوه است. قهوه هند از خانواده قهوه عربیکا و ربوستا می باشد. […]