کافئین

2019-11-16
کافئین

کافئین چیست و مشخصات کامل آن

کافئین چیست و مشخصات کامل آن کافئین چیست ! کافئین Caffeine ماده ای است شیمیایی که در گیاهان گوناگونی از جمله قهوه ، کاکائو ، کولا […]
2019-11-06
تاثیر قهوه بر روی کودکان

تاثیر کافئین بر روی کودکان

تاثیر کافئین بر روی کودکان تاثیر کافئین چگونه است؟ بیشتر خانواده ها تصور میکنند که خوردن و نوشیدن قهوه میتواند تاثیر منفی بر روی فرزاندانشان داشته […]