استویا

2019-08-18
گیاه استویا

آشنایی با گیاه استویا

آشنایی با گیاه استویا درون برگ های استویا موادی به نام های ربودیوزید A  و استویوزید وجود دارد و به عنوان شیرن کننده های طبیعی شناخته […]