دانه قهوه سئولاسی

2020-02-02
قهوه سئولاسی

قهوه سئولاوسی و مشخصات آن

قهوه سئولاوسی و مشخصات آن قهوه سئولاوسی (Sulawesi) به دلیل داشتن گیاهان ابریشمی ، اسیدیته متوسط و صاف بودن در صنعت قهوه شناخته شده است. قهوه […]