انواع دانه قهوه

2020-01-15
قهوه فیلیپین

قهوه فیلیپین و منطقه جغرافیایی رشد آن

قهوه فیلیپین و منطقه جغرافیایی رشد آن بزرگترین مزارع قهوه در فیلیپین در یک منطقه کوهستانی در نزدیکی شهر آلکووی در جنوب شهر سبو در حدود […]
2020-01-14
قهوه پاپوا

قهوه پاپوا (قهوه گینه نو) را بشناسید

قهوه پاپوا (قهوه گینه نو) را بشناسید قهوه ای که با عنوان “گینه نو” (یا “PNG” شناخته می شود) در نیمه شرقی جزیره گینه نو ، […]
2020-01-13
قهوه اکوادور

قهوه اکوادور و داشتن امتیازات بالا این کشور

قهوه اکوادور و داشتن امتیازات بالا این کشور قهوه اکوادور به طور خلاصه دارای اسیدیته متوسط با جنس دانه سخت ، عطر و طعمی قابل پیش […]
2020-01-04
قهوه غنا

قهوه غنا و مشخصات جغرافیایی این کشور

قهوه غنا و مشخصات جغرافیایی این کشور غنا دومین کشور بزرگ تولید کننده کاکائو در جهان به حساب می آید. تولید قهوه در کشور غنا به […]
2020-01-02
قهوه میانمار

قهوه میانمار و مشخصات آن

قهوه میانمار و مشخصات آن در گذشته قهوه میانمار را به نام قهوه بُرمه می شناختند. قهوه سنتی این کشور قهوه ربوستا بوده است که امروزه […]
2020-01-01
قهوه لائوس

قهوه لائوس و مشخصات جغرافیایی آن

قهوه لائوس و مشخصات جغرافیایی آن قهوه لائوس جز گونه های قهوه عربیکا و همچنین ربوستا و لیبریکا می باشد. منطقه اصلی قهوه لائوس در ارتفاعات […]
2019-12-30
قهوه هاوایی

قهوه هاوایی و مشخصات آن

قهوه هاوایی و مشخصات آن وقتی صحبت از قهوه هاوایی می شود اغلب مردم درباره قهوه Kona و یک دلیل خوب فکر می کنند.قهوه Kona به […]
2019-12-28
قهوه ماداگاسکار

قهوه ماداگاسکار و مشخصات آن

قهوه ماداگاسکار و مشخصات آن قهوه ماداگساکار جز گونه های قهوه عربیکا می باشد که حدود 90 درصد این قهوه را گونه قهوه عربیکا تشکیل داده […]
2019-12-26

قهوه کنگو و مشکلات صادرات آن

قهوه کنگو و مشکلات صادرات آن قهوه کنگو اغلب از گونه قهوه عربیکا می باشد که دارای اسیدیته متوسط است. منطقه مهمی که قهوه کنگو در […]