دانه قهوه ویتنام

2019-10-15
دانه قهوه ویتنام

ویتنام دومین کشور صادر کننده قهوه در جهان

ویتنام دومین کشور صادر کننده قهوه در جهان قهوه ویتنام جزء گونه قهوه روبوستا می باشد. کشور ویتنام 17 درصد از قهوه ی دنیا را تامین […]