قهوه بروئر

2019-10-13
دانه قهوه بروئر

قهوه بروئر اتیوپی – (coffee brewer ethiupia)

قهوه بروئر اتیوپی – (coffee brewer ethiupia) قهوه بروئر از مزرعه لکمپتی Lekempti درجنگل Gerdeja  در منطقه ولگا wollega در فاصله 6 ساعته از شهر آدیس […]