قهوه کنگو

2019-12-26

دانه قهوه کنگو و مشکلات صادرات آن

دانه قهوه کنگو و مشکلات صادرات آن دانه قهوه کنگو اغلب از گونه قهوه عربیکا می باشد که دارای اسیدیته متوسط است. منطقه مهمی که قهوه […]